Skolēni iepazīst M.Stārastes daiļradi

Skolēni iepazīst Margaritas Stārastes daiļradi.

 

Februāra mēnesī, atzīmējot mākslinieces un rakstnieces Margaritas Stārastes 110 gadu jubileju, lasītavā notika radošās stundas 2.a un 2.d klašu skolēniem. Bērni klausījās fragmentus no rakstnieces pasakām, pētīja viņas skaistos zīmējumus, uzzināja M.Stārastes dzīvesstāstu.

Audzēkņi aktīvi iesaistījās radošajās nodarbībās. Viņi uzrakstīja uz lapiņām sava vārda pirmo burtu un izlozēja, par kuru bibliotekāre nolasīs stāstu no grāmatas ,,Pasaku Ābece”. Bērniem bija prieks klausīties pasaku par savu burtiņu. Tika izlozēti burti H, J, R un E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatā ,,Zīļuks” skolēniem bija uzdevums atrast no iedotajām lapiņām konkrētus zīmējumus un uzrakstīt, par ko stāstīts katrā pasakā par jauko tēlu Zīļuku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noslēgumā skolēni iejutās mākslinieku lomās un zīmēja savus mīļākos pasaku tēlus no Margaritas Stārastes grāmatām.

Priecēja, ka bērni jau zināja daudzas grāmatas un bija tās lasījuši. Kopā mums veidojās laba sadarbība.

Paldies audzinātājām Santai Nākmanei un Madarai Zundai – Kaņepei par bērnu iesaistīšanu stundā!

 

Bibliotekāre Dace Šķirpo