Atskats Atvērto durvju dienā

5.aprīlī Atvērto durvju dienā Bauskas Valsts ģimnāzijā pulcējās nākamie desmitklasnieki un septītklasnieki.  Atvērto durvju dienas moto: “Labi mācīties Bauskas Valsts ģimnāzijā”.

Pēc skolas direktores Linutas Ģerģes uzrunas lielajā zālē skolēni devās uz izvēlētajām nodarbībām, lai iepazītu nākamā izglītības posma ģimnāzijas piedāvātās iespējas.

6.klašu skolēni apmeklēja inženierzinību, ģeogrāfijas, angļu valodas, matemātikas, komerczinību un MOT (pusaudžu motivācijas programma) nodarbības.

9.klašu skolēniem bija iespēja ielūkoties vidusskolas mācību programmās un darboties fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas, angļu valodas, psiholoģijas, spāņu valodas un publiskās uzstāšanās nodarbībā.

Pēc intensīva, radoša un aktīva darba 9.klašu jaunieši satikās atkal skolas lielajā zālē, lai kopā ar Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldi un skolas direktori L.Ģerģi un vietniecēm L.Krastiņu un I.Nagņibedu pie septiņiem sarunu galdiem  izzinātu skolas piedāvātās iespējas un atbildētu uz interesējošiem jautājumiem.

Atvērto durvju dienas noslēgumā gan 6.klašu, gan 9.klašu jaunieši novērtēja pasākuma aktivitātes un rakstīja atsauksmes par uzzināto un piedzīvoto. 83 % sestklasnieki Atvērto durvju dienu novērtēja kā teicamu un izcilu,   65,5 % devītklasnieki šo dienu arī vērtēja kā teicamu un izcilu.

Paldies visiem skolotājiem, skolēnu pašpārvaldei un skolas vadībai, kā arī pašiem Atvērto durvju dienas dalībniekiem par aktivitāti, pozitīvu noskaņojumu, zinātkāri, radošumu un centieniem izzināt Bauskas Valsts ģimnāziju, lai gūtu apstiprinājumu: “Labi mācīties Bauskas Valsts ģimnāzijā”.