Info par skolas formām

Cien. BVĢ skolēni, skolēnu vecāki!

2023.gada 10.maijā notika Skolas padomes klātienes sanāksme, kurā, atsaucoties uz 16.02.2023. Skolas padomes sēdē aktualizēto jautājumu par skolas formām (protokols Nr.1 , 8.punkts), balstoties uz Skolas padomes vecāku priekšlikumiem un aptaujas par  skolas formu maiņu rezultātiem,  tika pieņemts lēmums:

1.Lai pilnveidotu  skolas identitāti, piederības sajūtu savai skolai, veicinātu lietišķa apģērba valkāšanu skolā:

  1. No 2023.gada 1.septembra ieviest vienotas skolas formas šādās krāsās: no 1.līdz 9.klasei- tumši zils un pelēks, no 10. līdz 12.klasei- bordo un pelēks;
  2. Atjaunot skolas vēsturisko logo un piemērot to arī skolas formu emblēmai.
  3. Pāreju uz vienotām skolas formām veikt pakāpeniski – 2 mācību gadu laikā līdz 2025./2026.m.g., respektējot skolēnu un vecāku izvēli valkāt esošās skolas formas gan ikdienā, gan svētku reizēs.

Lai atvieglotu jauno skolas formu iegādi:

  • ērti jaunās skolas formas pasūtīt būs internetveikalā:  https://hebe.lv/lv/school-uniform.html ( Ir veikta izpēte par skolas formu piedāvājumiem un cenām), jūnijā būs izveidota mūsu skolas formu sadaļa,

 

Skolas formu infografiku variet apskatīt ŠEIT!

Atsauce uz pieņemto lēmumu:

Izglītības likuma 54.panta 8.punkts nosaka, ka izglītojamā pienākums ir atrasties izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā,  skolas Iekšējās kārtības 29.punkts teikts, ka skolā uz mācībām ierasties skolas formā, lietišķā apģērbā.