RTU studenti iepazīstina ar savu skolu

20.oktobrī ģimnāzijā viesojās RTU Materiālzinātnes  un lietišķās ķīmijas fakultātes studenti. Šī fakultāte ir ierindota starp labākajām RTU fakultātēm ar augstāko pētniecības potenciālu un ārējo finansējumu. 10.-12.klašu izglītojamajiem  bija iespēja gūt plašu  informāciju par šeit piedāvātajām mācību un karjeras iespējām. Vērojot jauniešu sagatavoto  prezentāciju, varēja  uzzināt  par   fakultātes  piedāvāto saturu un tā sadalījumu pa mācību gadiem, programmas specializācijām, prakses un tālākā  darba iespējām. Interesanti, ka studenti jau no pirmā kursa var savienot mācības ar darbu pētnieciskajos institūtos, kas sniedz gan pieredzi, gan arī nelielu materiālo atbalstu.

Neatņemama studentu dzīves sastāvdaļa ir ārpusstudiju aktivitātes. RTU studenti var sevi apliecināt dažādos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, sporta aktivitātēs, studentu pašpārvaldēs un parlamentā.

Stāstījumu papildināja visnotaļ interesanti ķīmisko reakciju demonstrējumi. Izglītojamajiem bija iespēja uzdot sev interesējošus  jautājumus.

Karjeras konsultante Skaidrīte Bule