Brīvlaikā pedagogi apgūst jaunas prasmes

 

Bauskas Valsts ģimnāzijas reģionālais metodiskais centrs skolēnu rudens brīvlaikā organizēja plašus pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus Zemgales reģiona pedagogiem.

Kopumā tika organizēti pieci dažādu jomu profesionālās pilnveides kursi. Vislielāko pedagogu interesi raisīja kursi par mākslīgā intelekta rīku izmantošanas iespējām pedagogu profesionālajā darbībā, kurus vadīja Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājs Dmitrijs Jemeļjanovs.

Sporta un veselības jomas pedagogi teorētiski un praktiski apguva kā plānot un vērtēt kompleksu skolēna sniegumu sporta stundās pie Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta skolotājas Maijas Priedītes.

Latviešu valodas, literatūras un sākumskolas skolotāji pilnveidoja prasmes kā skolēniem veicināt teksta izpratni un sagatavoties publiskai uzstāšanās reizei pie režisora Reiņa Vējiņa. Pedagogi papildināja savu pieredzi  par metodiskajiem rīkiem skolēnu kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju pilnveidei pie Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājām Sanitas Anspokas un Santas Nākmanes.

 

eTwinning vēstniece Latvijā un Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja Līga Bajāre vadīja kursus par  eTwinning projektu mācību metodi skolā. Šo kursu laikā pedagogi tika iepazīstināti ar eTwinning darbību Latvijā. Pedagogi apguva projektu metodes, dažādas plānošanas stratēģijas. Praktiski plānoja savus projektus. Kā arī iepazina eTwinning platformas un diskutēja par ieguvumiem projektu organizēšanā. Kursu laikā savā pieredzē dalījās arī Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājas Daiga Eimusa, Marina Lazdiņa un Madara Kaņepe-Zunda.

 

Papildus kursu piedāvājumam Bauskas novada dabaszinātņu jomas pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ogres Valsts ģimnāziju, gūstot priekšstatu kādi ir inovatīvie materiāltehniskie risinājumi pētniecisko darbu izstrādei skolā.

 

Bauskas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece Lāsma Krastiņa