Studiju iespējas Jelgavā

  

11.janvārī 10.-11.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitātes vēstnešiem. LBTU ir mums tuvākā augstskola ar plašu studiju programmu piedāvājumu. Studentiem pieejamas ap 50 augstākās izglītības programmas biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Tikai Jelgavā ir pieejama augstākā izglītība veterinārmedicīnā, ainavu arhitektūrā, mežzinātnē, lauksaimniecībā, pārtikas tehnoloģijā, pārtikas kvalitātē un inovācijās, lauksaimniecības inženierzinātnē, kokapstrādē. Inženierzinātņu un sociālo zinātņu programmās izveidoti tādi specializācijas virzieni un unikāli studiju kursi, kam nav analogu citās valsts augstskolās. LBTU absolventi ir ļoti pieprasīti  darba tirgū.

Dažādām iespējām bagāta ir ārpusstudiju dzīve – jaunieši var dziedāt korī, dejot, spēlēt teātri, iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs un darboties  studentu pašpārvaldē. Studējošajiem tiek piedāvātas labiekārtotas studentu viesnīcas. Visu nepieciešamo informāciju meklē Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitātes mājas lapā.

Pasākuma laikā skolēniem bija arī iespēja izpildīt nelielu karjeras testu un uzdot sev interesējošus jautājumus.