ZPD valsts konferences rezultāti

 

 

Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 48. valsts konferencē mūsu skolas 12.b klases skolnieces Kintija Gurkovska un Paula Sipoviča saņēma 1.pakāpes diplomu par savu izstrādāto darbu “Rūpnieciski un manuāli izgatavotas bioloģiski noārdāmas plastmasas sadalīšanās procesu salīdzināšana ūdenī un organiskā vidē”.

Paldies darba vadītājai Aldai Baranovai!

Apsveicam un lepojamies!

 

 

 

 

Paldies arī 12.a klases skolniecei Elizabetei Šulcei par sekmīgu dalību valsts konferencē, aizstāvot savu izstrādāto darbu “Stress un tā ietekme uz pulsu jauniešiem ikdienas mācību procesā”.