Atklātās matemātikas olimpiādes laureātu apbalvošana

No kreisās: direktore L.Ģerģe, D.Rūters, R.Staškevics

No kreisās: direktore L.Ģerģe, D.Rūters, R.Staškevics

Šī gada 25. maijā LU Zinātņu mājā, Rīgā, notika A. Liepas NMS rīkoto konkursu un olimpiāžu apbalvošanas pasākums. Pasākuma ietvaros tika apbalvoti labāko rezultātu (1.-3. vietas un atzinības) ieguvēji konkursos “Profesora Cipariņa klubs”, “Neklātienes nodarbības vidusskolēniem” un “Latvijas kauss”, kā arī Atklātās matemātikas olimpiādes laureāti.

Atklātās matemātikas olimpiādes laureāti 5.-7.kl.grupā- Renāram Staškevicam (7.klase) 2.vieta un Dilanam Rūteram (5.klase) 3. vieta, Rinaldam Galvonam (5.klase) 3.vieta!

8.- 12.klašu grupā – Kitijai Kampiņai 1.vieta (9.kl.), Sandrim Ernestam Rudzrogam 3.vieta (11.klase). 

Paldies skolēniem, vecākiem un matemātikas skolotājiem, īpaša pateicība Johannai Adakovskai un profesoram Andrejam Cibulim!

No kreisās: K.Kampiņa, J.Adakovska, S.E.Rudzroga, L.Ģerģe

No kreisās: K.Kampiņa, J.Adakovska, S.E.Rudzroga, L.Ģerģe